konkurs fotograficzny


KONKURS FOTOGRAFICZNY

„BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS”

§ 1.

Organizator konkursu.

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkolne Koło Biologiczne działające w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach.

§ 2.

Cel Konkursu.

 1.  Celem konkursu jest promowanie wśród młodych ludzi zainteresowań przyrodą, jej obserwacji  z nakierowaniem na niezwykle ważną rolę jaką odgrywa bioróżnorodność zwierząt i roślin w świecie przyrody .

§3

Temat konkursu

Motywem przewodnim konkursu jest wykonanie zdjęcia w różnych kategoriach:

 • roślina
 • roślina chroniona
 • mikroorganizmy
 • owad
 • owad i roślina

§4

Zasady konkursu:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach;
 • uczestnicy konkursu przesyłają zdjęcie do Pani Katarzyny Lisik na adres mailowy k.lisik@lobrzeziny.pl do końca marca 2021 r.
 • prace po zakończeniu konkursu będą prezentowane na stronie internetowej szkoły i na szkolnej stronie na Facebooku.
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje organizator
 • prace nie spełniające warunków  regulaminowych nie będą oceniane;
 • spośród zgłoszonych zdjęć komisja wybierze jedno najciekawsze z każdej kategorii
 • przewidziane nagrody dla zwycięzcy konkursu.