spotkanie


Samorząd Uczniowski LO zaprasza na spotkanie informacyjne dla kandydatów do naszej szkoły.
Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej, za pośrednictwem linku poniżej. Spotkanie organizowane jest przez samorząd bez udziału nauczycieli.
Spotkajmy się i porozmawiajmy o Iwaszkiewiczu!
Klaudia Sztuka
Przewodnicząca SU

Dostęp do spotkania po wejściu w linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1bedbb163b5740e6a45e62373166dbb5%40thread.tacv2/1622564685060?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6d37b83-ea00-4183-8e43-89ad5046d4a9%22%2c%22Oid%22%3a%22aaa8f0d7-37da-4283-a2f2-14ea5ea82edf%22%7d