REKRUTACJA


Link do naboru elektronicznego

KLASA MUNDUROWA

wojskowo-strażacka

Patronat 25 Batalionu Logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim

Powiatowej Straży Pożarnej, Politechniki Łódzkiej

przedmioty rozszerzone:

  • Oddział 1 – matematyka, j. angielski, chemia, informatyka/fizyka
  • Oddział 2geografia, j. polski, wos, j. angielski

drugi język rosyjski/niemiecki

Zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęcia na terenach jednostek wojskowych, strzelectwo, ceremoniał wojskowy i strażacki, musztra, zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej (element procesu rekrutacyjnego na kierunkach mundurowych)

Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiów na uczelniach wojskowych, pożarniczych, politechnicznych oraz na wydziałach wychowania fizycznego

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

Patronat Politechniki Łódzkiej

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia,     j. angielski

drugi język rosyjski/niemiecki

Dodatkowo: ratownictwo medyczne, zajęcia laboratoryjne na PŁ i UŁ, współpraca z Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach oraz Kołem Ratownictwa Medycznego UM w Łodzi
Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych, rolniczych, biologicznych, chemicznych na uniwersytetach i politechnikach

KLASA HUMANISTYCZNA

Patronat Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego,Wydziału Studiów   Międzynarodowych  i Politologicznych,Wydziału Nauk Geograficznych UŁ

Oddział 1-psychologiczno-prawny

przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, biologia, j. angielski

drugi język rosyjski/niemiecki

Dodatkowo: psychologia i pedagogika

Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiów na kierunkach:prawo, zarządzanie administracją publiczną, psychologia, historia, geografia, polonistyka, filologia angielska i inne 

Oddział 2  medialno-artystyczna

przedmioty rozszerzone:j. polski, j. angielski, wos, geografia,

drugi  język rosyjski/niemiecki

Dodatkowo: zajęcia artystyczne, public relations, możliwość rozwoju zainteresowań dziennikarskich

Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiów na kierunkach artystycznych i humanistycznych