W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) dyrektor  informuje, że od dnia 25.03.2020 do 10.04.20202r wprowadza się w LO […]

Informacja na temat zdalnego nauczania


                Mając na uwadze konieczność zapobiegania  rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zdrowie  obywateli, decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na czas od 12 III do 25 III 2020 r. ( 2 tygodnie). Komunikat dotyczący  formy i czasu pracy szkolnej administracji( w  okresie zagrożenia epidemicznego) Obsługujemy w sprawach pilnych w godzinach  […]

Komunikat dla Uczniów i Rodziców w związku z zagrożeniem zachorowania ...


 28.02.2020 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Warszawa, 27.02.2020 r. Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają […]

Informacja GIS w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem4 i 5 marca uczniowie naszego liceum wzięli udział w warsztatach filmowych „CZTERY PORY ROKU” zorganizowanych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi. Młodzież pod okiem reżysera i przyrodnika Wytwórni wykonywała zdjęcia do realizacji odcinka pod tytułem „Zima” na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Ostatecznym efektem warsztatów będzie film prezentujący walory […]

„CZTERY PORY ROKU” warsztaty filmowe Wytwórni Filmów Oświatowych w ŁodziW dn. 2 marca 2020 roku trójka uczniów, tj. Zofia Koszewska, Joanna Urbańska oraz Bartłomiej Łącki , udali się do Instytutu Teologicznego w Łodzi aby wziąć udział w II etapie XVIII Olimpiady Znajomości Afryki. Uczniowie mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na 70 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania te obejmowały wiedzę z […]

XVIII OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI
26.02.2020r uczniowie klas biologiczno –  chemicznych Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wzięli udział w piątym już spotkaniu Akademii Ciekawej Chemii zorganizowanym przez Wydział Chemii UŁ. Wykład  „Chemia w życiu codziennym – konserwacja żywności” został przeprowadzony przez panią dr hab. Grażyna Chwatko, prof. nadz. UŁ.  Podczas wykładu omówione zostały […]

Piąte spotkanie Akademii Ciekawej Chemii na UŁ


Sukcesy uczennicy IwaszkiewiczaJulia Garnysz – uczennica kl. II b znalazła się wśród najzdolniejszych uczniów województwa łódzkiego, którzy odebrali dyplomy stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy wręczali: wicewojewoda Karol Młynarczyk i łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.Warto również wspomnieć o ostatnim dokonaniu Julki: nasza uczennica znalazła się w gronie 16 licealistów województwa łódzkiego, […]

Sukcesy uczennicy Iwaszkiewicza