Redakcja Szkolnej Gazety „BreLOk”


Opiekun gazety: mgr Dorota Wochna

Redaktor Naczelna: Wiktoria Ferenc kl. II A

Redaktorzy:
Marcin Walczak kl. II A
Alicja Skwarka kl. II A

 

Dziękujemy!!!
Redaktorowi Naczelnemu  Damianowi Jacczykowi kl. III A
oraz pozostałym redaktorom za prowadzenie Szkolnej Gazety „BreLOk”
w roku szkolnym 2015/2016

pierwsza_strona-1