PROJEKTY UNIJNE
PROJEKT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII-„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3-„Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji”. W projekcie uczestniczyły następujące osoby: I a Chuda Aleksandra I a Kobus Katarzyna I a Kurczewska Justyna I a Lasiewicka Patrycja I a Ślusarek Sylwia I b […]

MŁODZIEŻOWY SLALOM JEDNOŚCI