MARIA PISARSKA


dsc_0827
17.11.2017 r. był wyjątkowym dniem w życiu Liceum. Tego dnia odbyła się podniosła i wzruszająca Uroczystość Ślubowania. Uczniowie klasy mundurowej złożyli uroczystą przysięgę, ślubując miłość ojczyźnie. Na Wojskowe Ślubowanie przybyli znakomici goście, wśród których szczególne miejsce zajęli  Pan płk Wojciech Jakóbczyk – dowódca 25. batalionu logistycznego imienia Ziemi Tomaszowskiej w […]

Wojskowe Ślubowanie w Liceum im. J. Iwaszkiewicza

dsc_0663
Nauczyciele i Uczniowie Liceum spełnili patriotyczny i obywatelski obowiązek, uczestnicząc w Powiatowych Obchodach Dnia Niepodległości. Warto dodać, że wśród nas byli też uczniowie I klasy mundurowej, którzy godnie w stroju wojskowym reprezentowali naszą Szkołę.

Dzień Niepodległości24-10-2017-r-2-1024x680
24 października 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach  pani dyrektor Maria Pisarska zawarła porozumienie z komendantem powiatowym PSP  w Brzezinach bryg. Dariuszem Guzkiem   dotyczące wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki przeciwpożarowej oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w […]

Porozumienie o współpracy z Komendą Powiatową PSP w Brzezinach22730544_1427633647291659_2048612533333675392_n
Biblioteka Szkolna LO i Gimnazjum Październik jest Miesiącem Bibliotek Szkolnych – w ramach obchodow święta bibliotek Biblioteka Szkolna LO zorganizowała spotkanie czytelnicze pod hasłem „Książka inspiracją do podróży”. W imprezie uczestniczyli uczniowie naszej szkoly oraz duża grupa uczniów Gimnazjum w Brzezinach z opiekunami – paniami Agnieszką Wieclewską i Jolantą Kuletą. […]

„Książka inspiracją do podróży”.22688334_1425863984135292_236246031822185827_n
W piątek 20.10.2017 o godz. 20:00  w naszym liceum odbyły się Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach, jest jedyną szkoła średnia w woj. łódzkim, która została zakwalifikowana przez Fundację Tech Soup działającą przy Komisji Europejskiej do Europejskiego Tygodnia Kodowania. Wspomnienie nocnych zmagań programistów!

Nocne zmagania programistów.