RADA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY


img_1126

DYREKTOR mgr Maria Pisarska

mgr Małgorzata Lewandowska język polski, wiedza o kulturze
mgr Gracjana Jagiełło język angielski
mgr Justyna Stańdo język niemiecki
mgr Lucyna Staszewska język rosyjski
mgr Dorota Wochna język francuski
mgr Elżbieta Borowska historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Iwona Myśliwiec biologia
mgr Edyta Szeleszczyk matematyka, fizyka
mgr Beata Szczesek matematyka
mgr Aleksandra Wieloch matematyka, informatyka
mgr Maria Pisarska chemia, wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Rożej biologia
dr Krzysztof Grzelak geografia
dr Mariusz Nyk podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
kpt.rez. Damian Nockowski edukacja dla bezpieczeństwa, ratownictwo
mgr Iwona Łoszewska wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Gumola zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne
o. Konstanty Ciaranek religia, etyka
mgr Iwona Świniarska biblioteka szkolna, historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Gabara główna księgowa
mgr Sylwia Proga p.o. sekretarza szkoły