RADA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY


 DYREKTOR mgr inż. Maria Pisarska

mgr Małgorzata Lewandowska – język polski, wiedza o kulturze
mgr Gracjana Jagiełło – język angielski
mgr Justyna Stańdo – język niemiecki
mgr Lucyna Staszewska – język rosyjski
mgr Elżbieta Borowska – historia, wiedza o społeczeństwie, etyka
mgr Katarzyna Rożej – biologia
mgr Emilia Andrzejewska – matematyka
mgr Antoni Łosiak – fizyka, informatyka
mgr Maria Pisarska – chemia, wychowanie fizyczne
dr Krzysztof Grzelak – geografia
kpt.rez. Damian Nockowski – edukacja dla bezpieczeństwa, ratownictwo, innowacja „Edukacja wojskowa”
mgr Małgorzata Wójcik – wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Gumola – zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne
mgr Mirosława Lechowska – religia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Iwona Świniarska – biblioteka szkolna, historia, wiedza o społeczeństwie                                  Monika Lepalczyk-Salem – podstawy przedsiębiorczości                                                                  Żaneta Wojtyra – innowacja „Psychologia”                                                                                        Justyna Balwierczyk – innowacja „Bliżej sztuki”

Elżbieta Dębska – główna księgowa                                                                                                       Joanna Sczesek – sekretarka