BIBLIOTEKA


Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza – jest otwarta dla uczniów przed zajęciami, w czasie lekcji, w trakcie przerw śródlekcyjnych i po lekcjach (głównie dla tych, którzy czekają na transport do domu).

Biblioteka wypożycza książki, służy uczniom pomocą w przygotowaniu się do zajęć oferując księgozbiór podręczny, proponuje czasopisma oraz daje możliwość korzystania z komputera, Internetu, drukarki, skanera i kopiarki (ICIM – sześć komputerów dla uczniów).

Ze zbiorów biblioteki korzystają wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz mogą korzystać także rodzice. Biblioteka jest także dostępna dla absolwentów szkoły.

Zbiory książkowe i audiowizualne oraz prasa są udostępniane w wypożyczalni oraz czytelni. Główny trzon zbiorów biblioteki stanowi literatura piękna, w tym lektury szkolne. Ale dysponujemy również interesującym i pokaźnym księgozbiorem popularno-naukowym z nauki o literaturze, historii, filozofii, biologii, chemii, matematyki, geografii, psychologii, pedagogiki i innych.

Biblioteka wspomagała nauczycieli w realizacji podstawy programowej i programów nauczania, programu wychowawczego i profilaktyki oraz edukacji kulturalnej i informacyjnej.

ZBIORY BIBLIOTEKI

Zbiory biblioteki w całości liczą obecnie: 14 tysięcy 535 jednostek ewidencyjnych, w tym:

 1. księgozbiór główny: 12 tysięcy 903 woluminy
 2. zbiory audiowizualne (ks. aw): 547 jednostek ewidencyjnych.
 3. księgozbiór „B” (podręczniki i broszury): 1085 woluminów.

Biblioteka szkolna prenumeruje 14 tytułów czasopism:

 1. Biblioteka w Szkole
 2. Biologia w Szkole
 3. Cogito
 4. Chemia w Szkole
 5. Głos Nauczycielski
 6. Mówią Wieki
 7. National Geographik
 8. Polityka
 9. Polonistyka
 10. Perspektywy
 11. Poznaj Świat
 12. Rzeczpospolita
 13. Wiadomości Historyczne
 14. Wiedza i Życie