Archiwum dnia: 24 marca, 2020


Nauka w domu powinna odbywać się systematycznie, co zapobiega zniechęceniu i zmęczeniu dziecka. Dokładne planowanie zajęć edukacyjnych na każdy dzień i dotrzymywanie terminów wykonywania prac umożliwią wygospodarowanie czasu na odpoczynek i inne aktywności pozaszkolne. W urządzeniu, z którego dziecko będzie korzystać, powinien być zainstalowany program antywirusowy. Rekomendowane, darmowe programy antywirusowe […]

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA – WYTYCZNE DLA RODZICÓW


W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) dyrektor  informuje, że od dnia 25.03.2020 do 10.04.20202r wprowadza się w LO […]

Informacja na temat zdalnego nauczania