Archiwum dnia: 6 marca, 2020


 28.02.2020 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Warszawa, 27.02.2020 r. Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają […]

Informacja GIS w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem