Archiwum roku: R


Konkurs Ekologiczny EKO-PRZEDMIOT § 1. Organizator konkursu. Organizatorem Konkursu jest Szkolne Koło Ekologiczne działające w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach. § 2. Cel Konkursu. Celem Konkursu jest: Umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne dla ochrony środowiska i poprawy jego stanu; Kształtowanie nawyków przestrzegania zasad […]

konkurs eko-przedmiot


KONKURS FOTOGRAFICZNY „BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS” § 1. Organizator konkursu. Organizatorem Konkursu jest Szkolne Koło Biologiczne działające w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach. § 2. Cel Konkursu.  Celem konkursu jest promowanie wśród młodych ludzi zainteresowań przyrodą, jej obserwacji  z nakierowaniem na niezwykle ważną rolę jaką odgrywa bioróżnorodność zwierząt i roślin […]

konkurs fotograficzny


Choć czas nietypowy, to również w warunkach nauczania zdalnego w Liceum odbyły się obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Społeczność Iwaszkiewicza spotkała się na platformie Teams tym razem po to, by uczcić pamięć bohaterów walczących o wolność ojczyzny. Uczniowie i nauczyciele oglądali prezentacje i prace plastyczne, które klasy III przygotowały w ramach […]

Dzień Niepodległości onlineZwycięstwo uczennicy LOMiło mam poinformować, że w Powiatowym Konkursie Patriotycznym z okazji Dnia Niepodległości nasza uczennica Kinga Borkowska zajęła pierwsze miejsce. Warto również zauważyć, że tematyczną pracę także wykonała uczennica Maria Jakubowska, która ze względu na to, że nie jest mieszkanką Powiatu Brzezińskiego, nie mogła wziąć w konkursie udziału. Serdecznie […]

Zwycięstwo uczennicy LO


„Oblicze Ojczyzny”Tadeusz Różewicz Ojczyzna To Kraj Dzieciństwa,Miejsce Urodzenia,To Jest Ta Mała NajbliższaOjczyzna.Miasto, Miasteczko, Wieś,Ulica, Dom, Podwórko,Pierwsza Miłość,Las Na Horyzoncie,Groby. W dniu  11 listopada  obchodzimy  jedno z najważniejszych świąt państwowych –Narodowe Święto Niepodległości, które upamiętnia odrodzenie Naszej Ojczyzny po 123 latach zaborów (1795-1918). Data została ustalona nieprzypadkowo. Nastąpiły wówczas ważne wydarzenia […]

Narodowe Święto Niepodległości


4 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w siódmym już wykładzie Akademii Ciekawej Chemii organizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Wykład odbył się zdalnie poprzez aplikację Mc Teams. Podczas wykładu przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące budowy włosów oraz ich struktury chemicznej. Uczniowie znaleźli odpowiedź na pytania: czy włosy to tylko wyznacznik […]

Akademia Ciekawej Chemii