Archiwum dnia: 10 grudnia, 2009


W roku szkolnym 2009/10 po raz pierwszy w naszym LO utworzono klasę o profilu psychologiczno-pedagogicznym. Uważamy, że jako jej uczniowie najlepiej potrafimy ją przedstawić. Na początku warto wspomnieć o przedmiotach rozszerzonych w tym profilu. Są to: język polski, historia, biologia i WOS. Dodatkowo uczymy się nowych przedmiotów – psychologii i […]

Nowa klasa o profilu psychologiczno-pedagogicznym.PROJEKT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII-„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3-„Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji”. W projekcie uczestniczyły następujące osoby: I a Chuda Aleksandra I a Kobus Katarzyna I a Kurczewska Justyna I a Lasiewicka Patrycja I a Ślusarek Sylwia I b […]

MŁODZIEŻOWY SLALOM JEDNOŚCI