Dyrektor informuje, że od 1.06.2020r do 5.06. 2020 r. uczniowie mogą spotkać się w szkole z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach konsultacji, zgodnie z poniższym harmonogramem. Aby skorzystać z tej możliwości należy najpóźniej 1 dzień przed terminem konsultacji skontaktować się z nauczycielem poprzez dziennik Librus, następnie zapoznać się z Procedurą […]

KONSULTACJE


Ósmoklasistko! Ósmoklasisto! zapraszamy na wielki maraton ósmoklasisty. Maraton Ósmoklasisty, wcześniej gimnazjalisty gości w Iwaszkiewiczu już czwarty rok. Dziś w nieco innym (onlinowym) wydaniu. Nasi nauczyciele przygotowali specjalnie dla Was powtórki z najważniejszych przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Zapraszamy na spotkania: język polski 26 maja 2020r. godz. 16:00 – […]

WIELKI MARATON ÓSMOKLASISTY

Nauka w domu powinna odbywać się systematycznie, co zapobiega zniechęceniu i zmęczeniu dziecka. Dokładne planowanie zajęć edukacyjnych na każdy dzień i dotrzymywanie terminów wykonywania prac umożliwią wygospodarowanie czasu na odpoczynek i inne aktywności pozaszkolne. W urządzeniu, z którego dziecko będzie korzystać, powinien być zainstalowany program antywirusowy. Rekomendowane, darmowe programy antywirusowe […]

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA – WYTYCZNE DLA RODZICÓW


W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) dyrektor  informuje, że od dnia 25.03.2020 do 10.04.20202r wprowadza się w LO […]

Informacja na temat zdalnego nauczania                Mając na uwadze konieczność zapobiegania  rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zdrowie  obywateli, decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na czas od 12 III do 25 III 2020 r. ( 2 tygodnie). Komunikat dotyczący  formy i czasu pracy szkolnej administracji( w  okresie zagrożenia epidemicznego) Obsługujemy w sprawach pilnych w godzinach  […]

Komunikat dla Uczniów i Rodziców w związku z zagrożeniem zachorowania ...


 28.02.2020 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Warszawa, 27.02.2020 r. Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają […]

Informacja GIS w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


4 i 5 marca uczniowie naszego liceum wzięli udział w warsztatach filmowych „CZTERY PORY ROKU” zorganizowanych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi. Młodzież pod okiem reżysera i przyrodnika Wytwórni wykonywała zdjęcia do realizacji odcinka pod tytułem „Zima” na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Ostatecznym efektem warsztatów będzie film prezentujący walory […]

„CZTERY PORY ROKU” warsztaty filmowe Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi